Als arts ben je onder meer eindverantwoordelijk voor het zorgplan van je cliënten. De invulling van dit zorgplan hangt onder meer af van je samenwerking met behandelaars. 

Als arts bied je multidisciplinaire integrale medische zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken met complexe aandoeningen. Heb je respect voor je cliënten en staan hun wensen altijd centraal? Dan is een baan in de ouderenzorg iets voor jou. Je bent eindverantwoordelijk voor het zorgplan en werkt intensief samen met behandelaars.

Je beschikt als arts over specifieke kennis en ervaring waarmee je deze groep patiënten de beste behanding kunt bieden. Veel patiënten hebben meerdere aandoeningen tegelijk en krijgen verschillende soorten medicatie. Als arts moet je precies weten wat de gevolgen hiervan zijn en welke risico's je cliënten lopen. 

Als sociaal vaardige verbinder ben je een echte regelaar die de cliënten moeiteloos doorverwijst naar de juiste personen voor verdere behandeling. Je bent als eindverantwoordelijke van het zorgplan degene die daadkrachtig besluiten neemt en de zorg coördineert. 

Heet soms ook (klinisch) geriater of specialist ouderengeneeskunde.